International School učestvuje u još jednom Erasmus+ projektu: „Teach the Future”

International School nastavlja sa uspešnim učestvovanjem u Erasmus+ projektima. Ovog puta je naša škola deo projekta „Teach the Future”, koji je pokrenut s ciljem integrisanja edukacije o klimatskim promenama u srednje škole.

Ovaj projekat se oslanja na prethodnu inicijativu Evropske komisije „Education for Climate Coalition”, koja je nastala radi podizanja svesti o životnoj sredini i klimatskim promenama kroz obrazovanje. Pravovremeno upoznavanje s problemom zagađenja životne sredine u osnovnim i srednjim školama treba da deluje kao prevencija širenja ovog globalno rasprostranjenog problema.

 

Projekat za buduće ekološki osvešćene građane kroz inovativan obrazovni pristup

S ciljem podizanja ekološke svesti kod mlađe populacije, International School se priključuje projektu „Teach the Future” sa sledećim ciljevima:

  • snabdevanje nastavnika kvalitetnim resursima sa informacijama o navedenim problemima i obuka nastavnika za efektivnu nastavu;
  • motivisanje učenika i roditelja za učešće u rešavanju problema primenom inovativnih pristupa u edukaciji;
  • promovisanje interdisciplinarnog pristupa učenju i unapređenje digitalnih veština kroz podsticanje mladih da se bave naukom, tehnologijom i da aktivno učestvuju u životu lokalnih zajednica.

 

Inovativni, tehnološki napredni nastavni alati

Radi što bolje i pravovremene informisanosti o klimatskim promenama i sadržajnije nastave, dizajnirane su inovativne, tehnološki napredne nastavne alatke. Jedna od njih je „Climate Education Data Dashboard”.

Pomoću ovog instrumenta učenici i nastavnici moći će da pristupaju javnim podacima o trenutnim klimatskim uslovima, da prate najnovije vesti, stručne komentare i da rasprave potkrepe zanimljivim vizuelnim i audio materijalima.

Alatka „Climate Education Data Dashboard” dizajnirana je tako da joj se može pristupati sa kompjutera, laptopa, tableta i smartfona.

 

Spoj obrazovanja, odgovornosti, digitalne pismenosti i građanske inicijative

Pored osnovnog usmerenja na prevenciju širenja globalnog zagađenja životne sredine putem inovativnih obrazovnih modela, projekat u svoje ciljeve ubraja i širenje digitalne pismenosti kod mladih ljudi da bi se unapredilo kako samo obrazovanje, tako i građanski aktivizam koji se odnosi na borbu za zdravije okruženje, ali i na bolje i pravednije društvo.

U ukviru projekta „Teach the Future” mladi će biti podstaknuti da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje i postupke koji utiču na očuvanje životne sredine, ali i da aktivno učestvuju u građanskim inicijativama unutar svoje lokalne zajednice.

Iako inicijalno osmišljen s ciljem borbe za zdravije okruženje, projekat prevazilazi svoju osnovnu nameru zahvatajući i načelne probleme obrazovanja i građanske odgovornosti – cilj je njihovo poboljšanje i unapređenje.