Institucije LINK edu Alliance đacima pružaju najkompletnije STE(A)M obrazovanje u ovom delu Evrope

U dinamičnom 21. veku stari poslovi nestaju, a novi nastaju svakog dana, pa tradicionalan sistem obrazovanja često ne uspeva da učenicima obezbedi znanja koja će im omogućiti da budu produktivni članovi društva, odnosno da pronađu posao. Istraživanja su nedvosmislena: 
 
 • Tradicionalno obrazovanje se sporo menja i teško prilagođava ovako brzim promenama, jer je koncipirano dok još nije postojao ovakav razvoj tehnologije.
 
Zbog toga je danas potrebno novo obrazovanje kakvo donosi STE(A)M.
 
STE(A)M predstavlja modernu koncepciju obrazovanja koja se primenjuje na svim nivoima školovanja, a neguje se u nekim od najboljih svetskih edukativnih institucija. Ona se temelji na ideji da se učenici kroz interdisciplinarni pristup istovremeno obrazuju u pet akademskih disciplina:
 
 • Science (nauka),
 • Technology (tehnologija), 
 • Engineering (inženjerstvo), 
 • Arts (umetnost), 
 • Mathematics (matematika). 
 
Zahvaljujući kompaniji LINKgroup, koja je oduvek bila lider u inovacijama kada je u pitanju obrazovanje, ovaj napredan koncept dostupan je i učenicima u Srbiji i regionu. 

Objedinjavanje pet akademskih disciplina u jednu donosi niz benefita – koji su to?

Do 2030. godine između 400 i 800 miliona ljudi moraće da potraži nove poslove zato što će radna mesta na kojima su do tada bili zaposleni postati automatizovana. Takođe se procenjuje da će od 8% do 9% poslova na tržištu rada biti potpuno nova zanimanja koja nikada ranije nisu postojala.
 
Za razliku od svih ranijih epoha, današnje školovanje nastoji da pripremi učenike ne za posao koji postoji već za posao koji možda još uvek nije izmišljen.
 
Shodno tome, cilj novog vida obrazovanja jeste da se zastareli, prevaziđeni pristup u kome se S, T, E, A i M predaju odvojeno zameni objedinjavanjem ovih akademskih disciplina u jednu obrazovnu paradigmu STEAM, te da đake pripremi za sutrašnjicu. Na taj način oni stiču znanja iz čak pet oblasti kroz sintetizovanu celinu, a istovremeno uče kako da teoriju sa uspehom primene u realnim okolnostima, kako sadašnjim tako i budućim.
 
 
Učenici koji se edukuju kroz STE(A)M pristup u budućnosti će lakše dolaziti do zaposlenja. Oni će razviti kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje, sposobnost rešavanja problema i mnoge druge veštine koje će im, bez obzira na to čime se kasnije budu bavili, u velikoj meri olakšati život i rad.

Evolucija obrazovanja od STEM ka STEAM, odnosno čime je umetnost oplemenila STEM obrazovanje

Brz tehnološki napredak doneo je veliku potražnju za naučnicima, tehnolozima, inženjerima i matematičarima. Međutim, njihov broj nije bio veliki, a jedan od ključnih razloga bio je u neadekvatnom obrazovnom sistemu. Iz tog razloga je i nastao STEM. Njegov cilj bio je da s jedne strane smanji jaz između ponude i potražnje poslova i da s druge strane edukuje stručnjake koji će kroz inovativno povezivanje četiri oblasti biti u stanju da odgovore na složene probleme koje razvoj ekonomije i društva u 21. veku nameće. 
 
STEM je omogućio učenicima da na nov i efikasan način stiču znanja iz nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike, negujući interdisciplinaran pristup, kolaboraciju i paralelnu usmerenost na naučne paradigme i mogućnost njihove realne primene. 
 
Međutim, nešto je nedostajalo, i to upravo ono što najuspešniji poslodavci ističu kao ključnu karakteristiku prilikom zapošljavanja novih kandidata, sastojak koji omogućava da se pobrojana četiri područja istinski prožmu i primene u različitim poslovnim i životnim situacijama: kreativnost i inovativnost.
 
Upravo zbog toga, STEM obrazovanju je pridodata i peta disciplina, umetnost (Arts). Kroz njeno pridruživanje nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici rodio se STEAM koncept obrazovanja. Zahvaljujući ovoj fuziji đaci na maštovit način mogu da povežu četiri tehničke discipline pomoću umetničkih praksi, standarda i dizajnerskih elemenata.
 
STEAM je, dakle, napredniji oblik obrazovanja u sklopu kog je interdisciplinarnoj STEM nastavi priključena umetnost s idejom da se kod đaka pospeši kreativno razmišljanje i sklonost ka inoviranju i da oni tako steknu jednu od najvažnijih poslovnih kompetencija. 
 
Povrh toga, izučavajući samu umetnost, ali i društvene nauke, deca razvijaju moralne i etičke vrednosti i osećaj odgovornosti i osnažujući emotivnu inteligenciju. Kroz istoriju smo naučili da postoji opasnost da znanje i veštine u odsustvu empatije daju katastrofalne rezultate. S tim na umu, jasno je da umetnost pridodaje dozu inkluzivnosti i održivosti STEM obrazovanju i da tek uz njenu implementaciju dostiže svoj viši oblik.

Zbog čega je STE(A)M toliko dobar za učenike?

STE(A)M predstavlja integrisan pristup razvoju i učenju koji pomaže đacima da sagledaju širu sliku. Na taj način ustrojeni vaspitanje i obrazovanje donose najbolje rezultate zato što pomažu učenicima da:
 
 • postavljaju pitanja,
 • povezuju gradivo,
 • rešavaju probleme i
 • budu kreativni i inovativni.
 
Sveobuhvatan i kontekstualan način razmišljanja je pre svega zaslužan za neke od najvećih naučnih dostignuća i tehnoloških inovacija našeg doba. Zbog toga je potrebno da decu od malih nogu upoznajemo sa misaonim obrascem i učenjem koji su potpuno prilagođeni promenjenoj društveno-tehnološkoj paradigmi. 

Kako je LINK edu Alliance implementirala STE(A)M u svoje institucije na svim nivoima obrazovanja?

Kako bismo odgovorili na potrebe tržišta rada, odnosno povećali svojim učenicima, studentima i polaznicima šanse da s uspehom odgovore na buduće zahteve privrede, moramo da im priuštimo fluidno, dinamično i iznad svega relevantno podučavanje. Svesni potencijala STE(A)M koncepta obrazovanja, obezbedili smo im neke od najboljih obrazovnih programa utemeljenih na nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umetnosti i matematici.
 
U ustanovama u sastavu LINK obrazovne alijanse, STE(A)M koncept je prisutan na sva tri nivoa obrazovanja, osnovnom, srednjem i visokom, ali i u sklopu profesionalnih akademija. U zavisnosti od potreba nastavnih planova i programa, nivoa obrazovanja i afiniteta, na svakoj od institucija polaznici imaju pristup ovakvom obrazovanju.
 
Inovativna oprema, progresivna tehnologija, projektno učenje, interdisciplinarnost i posvećeni predavači razlozi su zahvaljujući kojima se STE(A)M obrazovanje uspešno primenjuje na brojnim obrazovnim institucijama LINK edu Alliance. Korišćenjem višedimenzionalnog pristupa, naši učenici i polaznici usvajaju znanja i veštine na savremen način, istovremeno se osposobljavajući da samostalno misle, eksperimentišu i inoviraju. Na kraju svog edukativnog puta oni postaju traženi stručnjaci na svetskom tržištu rada.
 
 
STE(A)M koncept u LINK institucijama označava „kvalitetno obrazovanje prema svetskim standardima”. Ono ne bi bio efektno, a kamoli moguće, bez mešovitog učenja. Ono omogućava učenicima da se kreativno, slobodno i angažovano upoznaju sa naučnim metodom i primene ga u različitim oblastima svakodnevnog i profesionalnog života.
 
STE(A)M obrazovanje u LINK ustanovama podrazumeva:
 
 • STE(A)M kurikulum koji uključuje osnove programiranja, robotiku, IT, dizajn, praktičnu matematiku i problem solving;
 • upotrebu tehnologije u nastavi (svaki nastavnik i učenik koristi svoj tablet, laptop i VR naočare, upravlja robotom itd.);
 • dodatne i vannastavne aktivnosti usmerene na STE(A)M oblasti kao dopunu tradicionalne nastave;
 • STE(A)M dani gde se učenici uz nadzor i diskretnu podršku predavača podstiču na individualno i praktično istraživanje u svakoj od pojedinačnih naučnih disciplina;
 • STE(A)M alati, radionice i seminari i
 • festival „Science on Stage”, na kojem se nastavnici i učenici takmiče sa kolegama i vršnjacima iz čitave Evrope, usvajaju nova znanja i koncepte i postaju stručni iz STE(A)M oblasti.
 
Rezultat STE(A)M obrazovanja su đaci koji su spremni da preduzmu promišljene rizike, upotrebe različite eksperimentalne vidove učenja, budu istrajni u rešavanju problema i koji su sposobni za timski rad, kolaboraciju i različite kreativne procese.
 
Oni su budući inovatori, edukatori, lideri i celoživotni učenici 21. veka.

Zašto je STE(A)M nastava u LINK ustanovama na najvišem nivou?

STE(A)M pomaže učenicima da prevaziđu sopstvene granice kroz zauzimanje proaktivnog stava, koji podrazumeva radoznalost, kritičko mišljenje i inoviranje.
 
Da bi se STE(A)M kvalitetno sproveo, na LINKgroup institucijama se vodi računa o ispunjavanju nekoliko visokih kriterijuma:
 
 • kolaboracija između učenika i predavača koja podrazumeva međusobno poverenje, posvećenost i usmerenost ka istraživanju;
 • multidisciplinarnost u kojoj nastavnici različitih predmeta sarađuju kako bi učenici mogli da povezuju znanja iz raznih oblasti i tako neguju interdisciplinarni pristup;
 • oprema koja podrazumeva najkvalitetnije i najmodernije edukativne i istraživačke uređaje kakvi su roboti, 3D naočare, LEGO STEM, 3D skenere i štampače;
 • prostorije u kojima je moguće vršiti eksperimente, slobodno se kretati i istraživati.

Prvi interaktivni prostor za usvajanje znanja i veština iz STE(A)M oblasti – STEAM lab: Priprema đaka za budućnost

Savremeni đaci upoznaju se sa STE(A)M obrazovnim konceptom od ranog uzrasta.
 
U Savremenoj osnovnoj školi sedam učionica uređeno je u skladu sa STE(A)M načelima, a sprovedeno je više od 150 STE(A)M projekata. Povrh toga, u ovoj školi nalazi se prvi interaktivni prostor za usvajanje znanja i veština iz STE(A)M oblasti u regionu – STEAM lab. On je na raspolaganju i polaznicima drugih ustanova u sklopu LINK alijanse. 
 
U skladu sa najsavremenijim globalnim edukativnim trendovima osmislili smo i izgradili multimedijalni studio u kome, kroz praktične primere, zabavne naučne poduhvate i istraživačke aktivnosti, učenici već u najranijem detinjstvu dobijaju važna znanja iz nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike, ali i uče kako da ih kreativno i proaktivno primene u realnom svetu i svakodnevnom životu.
 
STEAM lab predstavlja jedinstven patent kompanije LINKgroup koji učenicima svih uzrasta pomaže da steknu najtraženije kompetencije 21. veka.
 
Najbolji put da se učenici na pravi način upoznaju sa STE(A)M oblastima jeste kroz specijalno dizajnirani enterijer koji im donosi najbolje uslove za učenje, istraživanje, stvaranje i inoviranje. STEAM lab je zbog toga opremljen najsavremenijom tehnologijom poput laptopova, tableta, 9D VR Starshipa i VR naočara, 3D štampača, robota, interaktivnih tabli i LEGO STEM setova za nastavu. 
 
S obzirom na to da su, pored tehnologije, bitni faktori za STE(A)M obrazovanje i primena teorijskih znanja i praktičan rad, kolaboracija, projektna nastava i posvećeni predavači, STEAM lab je osmišljen i realizovan kao open space prostor, namenjen radu u timovima, kreiranju dinamičnih grupa i projektnoj nastavi, a njime rukovode predani učitelji i nastavnici.
 
Zahvaljujući svemu ovome školarci ne zaziru od STE(A)M predmeta, već se kroz zabavan način upoznaju sa njihovim mogućnostima, ovladavaju osnovama i prave važan korak u njihovom daljem savladavanju. Kroz eksperimentisanje u STEAM labu, oni i samostalno dolaze do novih saznanja.
 

LINK edu Alliance – zvanični predstavnik „Science on Stage Europe” u Srbiji

Kvalitetan, kontinuiran i učinkovit rad na STE(A)M konceptu u institucijama LINK alijanse prepoznala je cenjena međunarodna organizacija i inicijativa za promociju i unapređenje STE(A)M obrazovanja „Science on Stage Europe”, koja je za svog zvaničnog predstavnika u Srbiji odabrala Institut za moderno obrazovanje.
 
„Science on Stage Europe” predstavlja najveću mrežu STE(A)M nastavnika u Evropi sa više od 100.000 predstavnika iz više od 30 evropskih zemalja, a polako se širi i na ostatak sveta, uključujući i Kanadu, Egipat, Kazahstan i Gruziju. Zahvaljujući ovoj bitnoj saradnji, pod pokroviteljstvom LINK alijanse, dostupni su najnoviji alati, radionice, seminari i festivali namenjeni popularizaciji STE(A)M obrazovanja.
 
 
Uključivanjem LINKgroup institucija u ovu mrežu rođena je i ekskluzivna mogućnost za organizovanje „Science on Stage” obuka nastavnika za STE(A)M predmete. Kroz profesionalno usavršavanje nastavnog kadra, razmenu ideja i organizovanje radionica i drugih edukativnih događaja, našim učenicima je na raspolaganju još šira baza znanja, resursa i zanimljivih ogleda iz ovih oblasti.
 
Jedna od najznačajnijih manifestacija je festival „Science on Stage”, koji se ove godine po prvi put održava u našem regionu. Učestvujući u ovom događaju, nastavnici i učenici iz Srbije imaće priliku da se takmiče, ali pre svega druže i uče kroz zabavu, sa kolegama i vršnjacima iz čitave Evrope.
 
Očekuje se da će Institut za moderno obrazovanje i „Science on Stage” značajno podići kvalitet nastave u Srbiji, i to ne samo kada je o STE(A)M predmetima reč. Tome u prilog idu i sledeći podaci:
 
 • 79% nastavnika primenjuje koncepte i ideje koje je usvojilo na festivalima „Science on Stage”;
 • 69% predavača kaže da im je pohađanje „Science on Stage” radionica donelo više motivacije i radosti u obavljanju posla;
 • 50% profesora steklo je trajne kontakte sa kolegama iz Evrope i nastavilo da međusobno razmenjuje koncepte i ideje.

LINK-ovi učenici spremni za 21. vek

Ne samo da napredni STE(A)M koncepti na inovativan način omogućavaju učenicima da steknu, povežu i upotrebe znanja iz pet različitih oblasti i postanu cenjeni i traženi stručnjaci već im donose i vredne transverzalne veštine koje poslodavci najviše cene:
 
 • kritičko mišljenje,
 • kreativnost,
 • timski rad,
 • komunikaciju,
 • prezentaciju i
 • delegiranje.
 
Zahvaljujući ovako zaokruženom, izbalansiranom i relevantnom obrazovanju učenici postaju sposobni da se prilagode svakoj promeni koju dinamično tržište donosi i tako osiguraju sopstveni uspeh.
 
Kako bi omogućile svojim polaznicima prolaznost na neke od najboljih svetskih univerziteta, ali i osposobile ih da u budućnosti budu konkurentni na tržištu rada bez obzira na to šta ono donosi, LINKgroup obrazovne institucije pružaju najkvalitetnije STE(A)M obrazovanje u našoj zemlji.