Certificate in Corporate Finance Foundations (CFF) od ove jeseni na LINK group BusinessAcademy

LINK group BusinessAcademy, kao zvanični VUE Pearson test centar, od ove jeseni kandidatima iz Srbije i regiona pruža mogućnost sticanja sertifikata iz oblasti korporativnih finansija – Certificate in Corporate Finance Foundations (CFF).

Polaznici BusinessAcademy koji žele da započnu ili unaprede karijeru iz oblasti korporativnih finansija u investicionim bankama, konsultantskim firmama, računovodstvenim agencijama i u drugim finansijskim institucijama, kao i u finansijskim službama u okviru kompanija, mogu da izaberu profesionalno usavršanja po CFF programu.
 
CFF je prestižni međunarodni sertifikat iz oblasti korporativnih finansija koji izdaje First Finance Institute, sertifikaciono odeljenje u okviru First Finance Group, institucija sa 20-godišnjom tradicijom u edukaciji i sertifikaciji finansijskih profesionalaca širom sveta.  CFF potvrđuje da kandidat poseduje temeljno znanje i kompetencije iz svih oblasti korporativnih finansija.
 

Više o CFF sertifikacionom programu možete saznati na adresi: www.first-finance-institute.org.

Program školovanja koji se realizuje na LINK group BusinessAcademy u okviru odseka za Finansijski menadžment i odseka Investicioni menadžment i berzansko poslovanje usklađen je sa CFF programom.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.