Centar za razvoj karijere LINK edu Alliance: 12 godina uspešnog rada i saradnja sa preko 600 kompanija poslodavaca

Rukovodeći se potrebama svojih polaznika i studenata, LINKgroup je krajem 2010. godine osnovao Centar za razvoj karijere sa ciljem profesionalnog obučavanja mladih za započinjanje i razvoj uspešne karijere.

Centar za razvoj karijere kao podrška studentima i polaznicima

Centar za razvoj karijere pomaže studentima i polaznicima ustanova formalnog obrazovanja i profesionalne edukacije LINK edu Alliance, kao što su Visoka škola strukovnih studija za IT, Fakultet savremenih umetnosti, BusinessAcademy, ITAcademy, InternetAcademy, da donose prave odluke o svojoj karijeri, obezbeđujući im resurse, posebne programe i individualna savetovanja, organizovanje stručne prakse i drugih angažovanja, kao i asistenciju prilikom zapošljavanja. Takođe, Centar potencijalnim poslodavcima predstavlja kompetencije i kvalitete polaznika i studenata, povećavajući na taj način njihovu vidljivost i vrednost.

Glavne aktivnosti Centra za razvoj karijere LINK edu Alliance zasnivaju se na stručnim metodama i dostignućima iz oblasti psihologije, ekonomije i menadžmenta, kao i na kontinuiranom istraživanju potreba tržišta. Centar pruža pomoć polaznicima i studentima da brzo, lako i kvalitetno razvijaju svoju karijeru.

Preko 600 poslodavaca partnera kao podrška našim studentima i polaznicima

Centar za razvoj karijere je zaključio protokole o saradnji i aktivno sarađuje sa više od 600 kompanija i ustanova u Evropi, među kojima su u Srbiji sledeći poslodavci: Yettel, Hemofarm, Frikom, IDEA, Ewe Comp, Comtrade, Zepter, Ananas, NIS a.d., MDPI, Wiener Stadtische, Raiffeisen banka i drugi. Kroz višegodišnji partnerski odnos ostvarujemo profesionalne ciljeve studenata i polaznika. Pomažemo im da se usavršavaju, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu, da odaberu zanimanje uz pomoć stručnjaka, da postanu idealni kandidati za posao sa profesionalnim radnim biografijama, ali i da se povežu sa najboljim poslodavcima.