BusinessAcademy LINK group - jedini Registered Training Centre za IQN (BIMS UK) qualifications u Srbiji

Visok kvalitet školovanja i uspešna karijera po završetku istog na BusinessAcademy garantovani su, između ostalog, brojnim članstvima i partnerstvima sa međunarodno priznatim organizacijama i institucijama, čije diplome i sertifikati, priznati na svetskom nivou, pružaju velike mogućnosti napredovanja i uspeha svim polaznicima.

Broj ovih partnerstava raste iz dana u dan. Sada, BusinessAcademy svojim polaznicima pruža mogućnost da steknu kvalifikacije vodeće globalne organizacije u oblasti menadžmenta – International Qualifications Network - IQN (dosadašnji British Instutute of Management Studies - BIMS).
Sertifikati IQN-a zvanično su priznati i izuzetno cenjeni u više od 160 zemalja sveta, a kompanija LINK group je jedini Registered Training Centre u Srbiji za IQN qualifications. Na taj način, polaznicima BusinessAcademy omogućeno je da dobiju internacionalnu sertifikaciju, relevantnu za sektor menadžmenta i ostvare izuzetne uspehe i postignuća.

Polaganje ispita za IQN sertifikaciju izvodi se u prostorijama BusinessAcademy tokom cele godine, dok komisija ovog prestižnog britanskog instituta pregleda i ocenjuje radove polaznika. Nakon toga, institut na adresu BusinessAcademy šalje polaznicima svetski priznate sertifikate, omogućivši im da se sigurnim koracima upute u svet marketinga, finasija, računovodstva, upravljanja ljudskim resursima ili projektnog menadžmenta.

* Ažurirano 22.4.2013.

British Instutute of Management Studies BIMS promenio naziv u International Qualifications Network IQN
 

bimsiiqn

Vodeća globalna organizacija u oblasti menadžmenta British Instutute of Management Studies BIMS, čiji je BusinessAcademy LINK group jedini registrovani trening centar u Srbiji, promenila je naziv u International Qualificaztions Network IQN, kao i svoj zvanični logo.

 

Novo ime ubuduće će se pojavljivati na njihovom web sajtu i svim ispitnim dokumentima. Međutim, neće se menjati druge pojedinosti u vezi sa sticanjem IQN sertifikata (dosadašnjih BIMS sertifikata), kao što su nazivi njihovih sertifikata ili zvanja koja se njima stiču.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.