Akreditacija ITS-a i novog studijskog programa Organizacija poslovnih sistema

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS je u redovnom postupku akreditacije, koji se u skladu sa Zakonom obavlja svakih 5 godina, reakreditovana sa visokom ocenom kvaliteta. Akreditovani su i programi Informacione tehnologije i Organizacija poslovnih sistema, novi studijski program. Program Elektronsko poslovanje akreditovan je prošle godine a akreditacija još jednog smera, Računarski dizajn, je u toku i pozitivan odgovor se očekuje u narednom periodu.

Vest o akreditaciji je još važnija jer je ITS ponovo prva privatna škola koja je akreditovana u oblasti informacionih tehnologija, u uslovima strožijih kriterijuma, detaljnije provere ispunjenosti svih standarda, unakrsne provere prilikom posete podkomisije rada svih tela i same škole.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.