Program „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” može upisati kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

Kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u podsektoru:

  • 0612 Projektovanje i administriranje baza podataka i mreža;
  • 0613 Razvoj i analiza softvera i aplikacija;
  • 0211 Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija, i to: Saradnik u digitalnim medijima, Tehničar multimedija, Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje;
  • 0011 Osnovni programi i kvalifikacije, i to: Gimnazija – prirodno-matematički smer, Obdareni učenici u matematičkoj gimnaziji, Učenici sa posebnim sposobnostima za matematiku, Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku;

Kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u ostalim sektorima uz obavezno prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine na poslovima koji se obavljaju korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija u oblastima računarskog programiranja, informacionih uslužnih delatnosti, kao i reklamiranja i istraživanja tržišta.

Ukoliko ispunjavate prethodno navedene uslove, potrebno je da popunite upisni formular.

Nakon toga će sa vama biti kontaktirano u vezi sa podnošenjem upisne dokumentacije, u skladu sa definisanim uslovima upisa (diploma o stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, potvrda od poslodavca o radnom iskustvu, izvod iz matične knjige rođenih, očitana lična karta).
 
Školovanje na programu „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” iznosi 1.649 EUR, koje možete platiti odjednom ili u 6–8 mesečnih rata (u zavisnosti od datuma upisa). 
 
Program obrazovanja „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” počinje 1. juna 2023. godine.
 
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti imejlom, na adresu: office@leinstitute.org.