Program Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače može upisati kandidat koji ispunjava sledeće uslove

Kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u podsektoru:

  • 0612 Projektovanje i administriranje baza podataka i mreža;
  • 0613 Razvoj i analiza softvera i aplikacija;
  • 0211 Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija, i to: Saradnik u digitalnim medijima, Tehničar multimedija, Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje;
  • 0011 Osnovni programi i kvalifikacije, i to: Gimnazija – prirodno-matematički smer, Obdareni učenici u matematičkoj gimnaziji, Učenici sa posebnim sposobnostima za matematiku, Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku;

Kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u ostalim sektorima uz obavezno prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine na poslovima koji se obavljaju korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija u oblastima računarskog programiranja, informacionih uslužnih delatnosti, kao i reklamiranja i istraživanja tržišta.

U skladu sa definisanim uslovima upisa, kandidati prilikom prijavljivanja podnose sledeću dokumentaciju: diploma o stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, potvrda od poslodavca o radnom iskustvu, izvod iz matične knjige rođenih i očitana lilna karta.

Informacije o ceni školovanja, načinu plaćanja kao i o datumu početka programa obrazovanja “Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” biće objavljene nakon raspisivanja upisnog roka.


Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti mejlom, na adresu: office@leinstitute.org