Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače - LINKgroup JPOA
 
Program „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” je namenjen osposobljavanju polaznika za obavljanje poslova optimizacije tehničkih elemenata na veb-sajtu, optimizacije u okviru veb-sajta, optimizacije izvan veb-sajta i optimizacije digitalnih sadržaja. 
 
Polaznici se osposobljavaju za:
 • realizaciju strategije i sprovođenje osnovnih metoda i tehnike optimizacije veb-sajtova za pretraživače u skladu sa postavljenim ciljevima;
 • praćenje rezultata optimizacije veb-sajtova za pretraživače; 
 • sprovođenje metoda i tehnika pripreme sajta za optimizaciju u okviru veb-strane;
 • sprovođenje metode URL optimizacije;
 • optimizovanje naslovnih strana, naslova, slika, internih linkova i oznaka;
 • sprovođenje metoda i tehnika revizije sadržaja u okviru veb-strane;
 • sprovođenje metode i tehnike za analizu rangiranja ključnih reči u okviru veb-strane; 
 • sprovođenje metoda i tehnika optimizacije veb-strana izvan sopstvenog veb-sajta; 
 • sprovođenje metoda kreiranja kvalitetnih dolaznih linkova;
 • sprovođenje metoda upravljanja i monitoringa dolaznih linkova;
 • realizaciju strategije optimizacije sadržaja u skladu sa postavljenim ciljevima;
 • odabir adekvatne vrste sadržaja;
 • optimizovanje tekstualnih i drugih digitalnih sadržaja;
 • određivanje digitalnog medija za distribuciju sadržaja;
 • distribuiranje digitalnih sadržaja;
 • praćenje rezultata optimizacije sadržaja.
 
Polaznici se takođe osposobljavaju za: osnovne poslove iz domena digitalnih tehnologija, elektronskog poslovanja, kao i za osnovne poslove iz marketinga i digitalnog marketinga.
 
Znanja, veštine, sposobnosti i stavovi u okviru stečenih kompetencija polazniku omogućavaju sticanje kvalifikacije “Tehničar-specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” (nivo 5 NOKS-a), u skladu sa nacionalnim standardom kvalifikacije.
 
 NAZIV MODULATPNU
1.Optimizacija tehničkih elemenata na veb-sajtu231639
2.Optimizacija u okviru veb-sajta231639
3.Optimizacija izvan veb-sajta231639
4.Optimizacija digitalnih sadržaja231639
5.Digitalne tehnologije10616
6.Elektronsko poslovanje549
7.Marketing8614
8.Lične veštine, efikasnost i efektivnostonlajnonlajn34
9.Strani jezicionlajnonlajn72
 UKUPAN BROJ SATI11580301


T – teorijska nastava
PN – praktična nastava
U – ukupan fond predavanja
 

Predavači:

Predavački kadar čine vrhunski stručnjaci i ostvareni profesionalci u stručno-profesionalnim oblastima, koje su predmet izučavanja na programu „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače”. Svi predavači imaju visokoškolsko obrazovanje, dok određeni broj poseduje master i doktorska zvanja. Pored višegodišnjeg iskustva u držanju nastave na akademskim i strukovnim studijama i u realizaciji obuka i treninga, svi predavači poseduju i kompetencije za rad sa odraslim polaznicima, stečenim na programima stručnog usavršavanja u organizaciji Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Đorđe Jančić

diplomirani menadžer za odnose s javnošću

moduli: Optimizacija tehničkih elemenata na veb-sajtu, Optimizacija u okviru veb-sajta, Optimizacija izvan veb-sajta, Optimizacija digitalnih sadržaja i Digitalne tehnologije

Dragan Varagić

master inženjer saobraćaja

moduli: Elektronsko poslovanje i Marketing

Dr Nevenka Popović Šević

doktor nauka-ekonomske nauke

moduli: Marketing i Lične veštine, efikasnost i efektivnost

Dr Velimir Dedić

doktor nauka – menadžment

modul: Lične veštine, efikasnost i efektivnost

Nemanja Stamenčić

diplomirani inženjer organizacionih nauka

modul: Lične veštine, efikasnost i efektivnost

Ariel Milošević

diplomirani pravnik

modul: Lične veštine, efikasnost i efektivnost

Milica Terzić

diplomirani profesor engleskog jezika

modul: Strani jezici – Engleski jezik

Prostorije:

Program obrazovanja odraslih „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” se izvodi na adresi Masarikova 5 (ulaz iz Ulice kralja Milana), u Beogradu, u okviru poslovnog prostora Robne kuće Beograd na 3. spratu.
 
Prostorije LINKgroup
 
Predavanja se realizuju radnim danima, tri puta nedeljno, u bloku od 2 do 3 sata, sa početkom u 17:30 časova.
 
 

Sertifikacija:

Nakon uspešno završene obuke i realizovanog postupka provere savladanosti programa, kandidatu se izdaje Sertifikat za ostvareni standard kvalifikacije u celini (Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače). Kandidat takođe sertifikacijom stiče stručnu kvalifikaciju “Tehničar-specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače”, nivoa 5 NOKS-a.
 
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti mejlom, na adresu: office@leinstitute.org.

 

­