Vuk Višnjić, četrnaestogodišnjak i učenik ITHS-a, uskoro bi mogao da postane najmlađi vlasnik jedne privatne obrazovne institucije. Njegova ideja je da otvori omladinski centar za alternativno obrazovanje koji će imati poseban edukativni program, jer smatra da je trenutni sistem zastareo. Osim školskih predmeta, koje Vuk smatra bitnim, on planira da u okviru radionica koje će on organizovato deca i mladi stiču i druga znanja, koja se neophodna za preživljavanje u 21. veku.