Projekat OKmatematika bio je deo konferencije „DIDS 2015” kao nagrađeni učesnik u kategoriji „Domen koji obećava”. OK matematiku je na konferenciji predstavio profesor Velimir Dedić, ispred 300 prisutnih i još 3000 ljudi koji su online pratili konferenciju.