Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) kompanije LINK group sprovela je analizu tržišta rada u Srbiji koja je pokazala da za nekim poslovima, koji su pre 5 godina bili potpuno nepoznati, danas vlada ogromno interesovanje.

Ova analiza poklapa se sa istraživanjem poslovne društvene mreže LinkedIn, u kome je učestvovalo 259 miliona profila, koje je pokazalo da su programeri za mobilne aplikacije, web dizajneri i specijalisti za društvene mreže među najtraženijim zanimanjima danas...