Obrazovne ustanove kompanije LINK group Srednja škola za informacione tehnologije (ITHS), Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) i ITAcademy, zajedno sa Agencijom za obrazovanje „Marina i Jovan“ iz Novog Sada, organizovale su konferenciju „IKT u funkciji inkluzije“ o digitalnoj inkluziji u obrazovanju i tehnologijama koje obrazovanje mogu da približe svima...