Predavač na ITAcademy kompanije LINK group Zoran Ilić objašnjava da se hakerski napadi obično izvode tako što se istovremeno pošalju na hiljade zahteva za prikaz neke prezentacije i na taj način se privremeno ili na duže staze onesposobljava servis. Može se desiti da zahtevi stižu i sa kompjutera koji je zaražen virusom, tako da pojedinci i ne znaju da se sa njihovog kompjutera vrši napad: „Zato je jako bitno da svi imamo čiste kompjutere od virusa da mi sami ne bismo bili iskorišćeni za neke napade“...