BusinessAcademy, međunarodna škola za poslovnu edukaciju kompanije LINK group, buduće preduzetnike uči svim onim veštinama koje će im biti potrebne za uspeh na poslu i u samostalnom radu...