Kao kompanija koja posluje na najvišem profesionalnom nivou LINK group polaznicima svojih obrazovnih institucija omogućava sticanje brojnih međunarodnih sertifikata i diploma. Sa druge strane, za vrednost posebnih diploma koje dodeljuju visoke i srednje škole i akademije u sastavu LINK group, garantuju akreditacije samog Ministarstva prosvete, nauke i regionalnog razvoja, kao institucije sa najvećim stepenom nadležnosti kada je obrazovanje u pitanju na državnom nivou.

Ove akreditacije svedoče o kvalitetu nastavnog programa, nastavnog kadra, kao i celokupnog sistema školovanja na našim institucijama.