Kao LearnQuest partneru, našoj kompaniji omogućen je pristup najsavremenijim tehnologijama učenja za IT i biznis oblasti i saradnja sa brojnim partnerima ovog vodećeg globalnog edukativnog centra. 
 
Ovo partnerstvo omogućava izvođenje licencirane obuke u brojnim oblastima informacionih tehnologija, a polaznicima pristup širokom spektru resursa, obuka i drugih benefita.