Zahvaljujući saradnji sa kompanijom Google, edukativne ustanove kompanije LINK group imaju ekskluzivno pravo da organizuju Google Academy obuke za sticanje zvaničnih Google AdWords i Google Analytics sertifikata.

Tokom školovanja, polaznici i studenti dobijaju besplatan pristup ovim obukama na kojima stiču znanja o osnovama i naprednim aspektima korišćenja Google alata za oglašavanje i imaju jedinstvenu mogućnost da sertifikuju stečeno znanje. Google sertifikati su svetski prepoznatljiva akreditacija, namenjena stručnjacima za digitalni marketing i predstavljaju zvaničnu potvrdu poznavanja nаjnovijih tehnika za online oglašavanje i digitalnu analitiku.