Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II je neprofitna organizacija koja je posvećena napretku obrazovanja i akademskog istraživanja u Srbiji i koja povezuje srpske obrazovne institucije sa renomiranim međunarodnim institucijama.
 
Fondacija povezuje mlade u našoj zemlji sa poslovnom zajednicom i svetom uopšte, što je jedan od ciljeva i kompanije LINK group, zbog čega je ovo partnerstvo od posebnog značaja za nju.