Društvo za odnose s javnošću je strukovna organizacija osnovana 2004. godine kao naslednik PR Društva Jugoslavije, najstarijeg društva u ovoj oblasti u bivšoj državi. Trenutno broji oko 200 stalnih članova iz različitih društvenih segmenata koji zajednički rade na istoj misiji - unapređenju oblasti i struke odnosa sa javnošću.

Misija Društva je da doprinese unapređenju oblasti i struke odnosa s javnošću, pomogne uvođenje i primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda i realizuje vrhunske stručne programe, organizaciju konferencija, seminara i obuka, kao i međunarodnu saradnju i razmenu iskustava.