Uspešnom saradnjom sa organizacijom Cambridge English Language Assessment, kompanija LINK group postala je ovlašćeni Exam centar za polaganje Cambridge English ispita i procenu znanja engleskog jezika. 
 
Organizacija Cambridge English Language Assessment neguje jedinstveni pristup učenju i ocenjivanju engleskog jezika kroz brojne ispitne i pripremne centre širom sveta. Međunarodno priznate kvalifikacije i sertifikati koje steknete nakon polaganja Cambridge English ispita omogućiće vam da znatno lakše upišete željeni fakultet ili pronađete odgovarajući posao.