Idealni uslovi za rad i profesionalni razvoj nastavnika

Shvatajući značaj i odgovornost koje sa sobom nose profesija nastavnika i rad u osnovnoj i srednjoj školi, LINK edu Alliance u okviru svojih privatnih elitnih škola - Savremena osnovna škola, Savremena gimnazija, International School i Srednja škola za IT – ITHS prati najbolje svetske prakse i formira idealna mesta za rad i profesionalni razvoj nastavnika.

LINK Educational Alliance u okviru sistema formalnog obrazovanja nastavnicima osnovnih i srednjih škola nudi izazovne uslove za rad i brojne materijalne i nematerijalne pogodnosti. Razmišljajući o potrebama nastavnika, krenuli smo od ideje da našim nastavnicima stvorimo takav ambijent u kom će se oni osećati prijatno i cenjeno. Kako bismo omogućili dalji profesionalni razvoj, odabrali smo za njih najbolje hardvere, softvere i obrazovne platforme koje će im omogućiti da uče i usavršavaju se. Kao deo velike međunarodne kompanije sa skoro hiljadu zaposlenih u svetu imamo mogućnost da našim zaposlenima ponudimo vertikalnu i horizontalnu pokretljivost u okviru škola i u okviru same grupe.

Kroz različite programe i prakse brinemo o tome da nastavnici imaju stimulativne zarade i optimalan balans privatnog života i rada. Kroz različite EU projekte koje pokreće naš Centar za projekte naši nastavnici imaju mogućnost međunarodne afirmacije, mobilnosti, putovanja i dodatne zarade. Kroz aktivnosti Centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost brinemo o njihovom akademskom razvoju i usmeravamo ih ka mogućnosti nastavka studija o trošku LINK edu Alliance, čiji su deo.

* Molimo Vas da nam biografiju dostavite kao PDF, Word ili jpg/png fajl veličine do 2 MB.
Uspešno ste poslali svoju biografiju.
Došlo je do greške, pokušajte ponovo.

 Zarade do 30% više od prosečnih za odredjenu poziciju.

 Jednake šanse za sve, velike mogućnosti napredovanja koje zavise samo od želje i posvećenosti pojedinca.

 Profesionalni razvoj i usavršavanje po najvišim svetskim standardima.

 Brojni besplatni benefiti, povlastice, bonusi, nagrade.

 Zarade do 30% više od prosečnih za odredjenu poziciju.

 Jednake šanse za sve, velike mogućnosti napredovanja koje zavise samo od želje i posvećenosti pojedinca.

 Profesionalni razvoj i usavršavanje po najvišim svetskim standardima.

 Brojni besplatni benefiti, povlastice, bonusi, nagrade.

Kombinacijom optimalnih elemenata radnog angažovanja rad u našim privatnim elitnim školama nastavnicima donosi:

IMO-simboli-landing-01

stimulativan model zarada i beneficija, beskamatne pozajmice i potencijal za dodatnu zaradu;

IMO-simboli-landing-02

profesionalni razvoj i upravljanje karijerom na individualnom i organizacionom nivou sa mogućnošću stipendiranja nastavka studija, kao i meritokratiju;

IMO-simboli-landing-03

programe priznavanja individualnog doprinosa svakog zaposlenog i na njemu baziran sistem nagrađivanja i vertikalnog i horizontalnog kretanja kroz školu i međunarodnu obrazovnu alijansu;

IMO-simboli-landing-04

brigu o psihofizičkom i socioemocionalnom zdravlju zaposlenih i bezbednosti na radu;

IMO-simboli-landing-05

visoke profesionalne standarde ustanova, pedagoških lidera, nastavnika i učenika;

IMO-simboli-landing-06

afirmativnu organizacionu kulturu koja pospešuje saradništvo, umrežavanje, rad u timovima visokih performansi, ali i individualni doprinos;

IMO-simboli-landing-08

upotrebu najsavremenije tehnologije u nastavi, razvoj i postavljanje novih svetskih edtech standarda;

IMO-simboli-landing-07

mogućnost uticanja na obrazovne sisteme, kurikulume, pedagoške prakse i menjanje sveta nabolje pomoću obrazovanja, na šta smo posebno ponosni.

Professional education for a better life and a better world

Pratimo najbolje svetske prakse kako bismo obezbedili optimalne uslove za rad nastavnika

U tabeli koja je nastala kao rezultat primarnog i sekundarnog istraživanja, kroz analizu sadržaja, studija slučaja i analizu rezultata sprovedene ankete među K–12 nastavnicima zaposlenim u našem obrazovnom sistemu i drugim obrazovnim sistemima, poređeni su uslovi koje zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju pružaju državne škole, sa najboljim svetskim praksama i praksama LINK edu Alliance. Iz grafičkog prikaza rezultata primarnog i sekundarnog istraživanja vidljivo je da LINK edu Alliance privatne elitne škole nude zaposlenima bolje uslove u odnosu na državne škole, a jednako dobre ili bolje uslove u odnosu na najbolje svetske prakse.

Uslovi Državne škole Najbolje svetske prakse
LINK edu Alliance škole
Stimulativne zarade, usklađene sa realnim egzistencijalnim potrebama zaposlenih i tržišnim uslovima
Mogućnost dodatne finansijske podrške zaposlenima i njihovim porodicama (pozajmice, pokloni)
Finansijska pomoć za novozaposlene (sign-up bonus)
Mogućnost dodatne zarade i poklona (pokloni iznenađenja, jubilarni pokloni, putovanja)
Rad u sistemski uređenoj sredini (regulativa, standardi, etički koprorativni principi)
Učešća u međunarodnim projektima (reference, razmena iskustva, mobilnost, putovanja, zarada)
Konkurentno radno vreme (trajanje, kategorije, work-life balance)
Stipendiranje nastavka školovanja za zaposlene i njihovu decu
Odlični uslovi za rad (lokacije, atraktivnost prostora, tehnologija, programi)
Uvek prisutna i dostupna stručna podrška u radu (mentori, psiholozi, pedagozi, direktori, fidbek o kvalitetu rada) N/A N/A
Programi plaćenog profesionalnog razvoja zaposlenih i nastavka školovanja
Mogućnost profesionalne afirmacije i umrežavanja N/A
Vertikalna i horizontalna pokretljivost unutar škole i međunarodne obrazovne alijanse (nove prilike za razvoj karijere i zaradu), upravljanje karijerom na individualnom i organizacionom nivou
Programi prepoznavanja talenata i najboljih praksi i njihovo nagrađivanje, meritokratija
Odlična organizaciona kultura (organizacija koja uči, profesionalne slobode zaposlenih, direktna komunikacija sa upravom)
Programi brige o zdravlju i bezbednosti zaposlenih (besplatni sadržaji i sadržaji po povlašćenim cenama) N/A
Menjanje obrazovnih sistema, izbor optimalnih kurikuluma, uvođenje novih obrazovnih paradigmi i praksi, uticaj na promene u okruženju pomoću obrazovanja
Programi i projekti održivosti, saradnja sa lokalnim zajednicama i društvenim grupama, pomoć u rešavanju društvenih, finansijskih i ekoloških problema pojedinaca i okruženja N/A
Jednake razvojne šanse za sve zaposlene, meritokratija, iskorenjenost nepotizma, procesi uvida i kontrole koji sprečavaju diskrimanatorne prakse
Ugled zaposlenih i obogaćenje radne biografije – rad u privatnim elitnim školama, rad u međunarodnoj obrazovnoj alijansi

Uslovi za rad K–12 nastavnika u LINK educational Alliance privatnim elitnim školama

LINK edu Alliance svoj paket ponude za K–12 nastavnike u privatnim elitnim školama (Savremena, Savremena gimnazija, International School i Srednja škola za IT – ITHS) formira kroz programe koje navodimo u nastavku i na koje smo veoma ponosni.

1. Re-shaping the future of education. We are making the difference.

Re-shaping the future of education. We are making the difference.

Menjanje obrazovanja i sveta da bi bili po meri sve naše dece.
Prilika za učešće u radu sistema koji menja svet obrazovanja nabolje po meri sve naše dece.

 • Sloboda rada, samostalnost u radu
  • Davanje predloga za inovacije i unapređenje rada ustanove i nastave
  • Učešće u kreiranju optimalnih kurikuluma
  • Samostalnosti u izboru načina rada u skladu sa standardima kvaliteta
  • Organizovane vannastavne aktivnosti i resursi za njihovu realizaciju
  • Afirmacija
 • Mogućnost učlanjivanja u strukovna udruženja i profesionalna afirmacija

4. Employee Recognition Program

Employee Recognition Program

Jedinstven program pomoću kog se povećava vidljivost svakog zaposlenog i obezbeđuje meritokratija. Nagrađivanje najboljih rezultata i ponašanja zaposlenih. Redovni programi nagrađivanja i jubilarne nagrade. Finansijske nagrade za preporuke. Pomoć zaposlenima i članovima porodice.

 • Priznavanje doprinosa zaposlenih
 • Prostor za samoaktualizaciju
 • Poštovanje prava i sloboda
 • Participacija u odlučivanju za pitanja od značaja za zaposlene
 • Otvorena, dvosmerna komunikacija, bez šumova i posrednika
 • Dostupnost osnivača za komunikaciju
  • Pokloni za ljubileje
  • Pokloni iznenađenja
  • Novogodišnji pokloni za decu

2. Compensation and Benefits

Compensation and Benefits

Stimulativni paketi zarada za zaposlene. Izazovni uslovi za individualni rad i napredovanje, kao i rad u timovima visokih performansi.

 • Odlični finansijski uslovi
  • Veće zarade u odnosu na državne škole
  • Redovnost isplata zarada putem tekućeg računa zaposlenog
  • Puni doprinosi na zarade
  • Sistem nagrada za najuspešnije, bonusi po evaluaciji
 • Mogućnost dodatne zarade
  • Mogućnost učešća na međunarodnim projektima i dodatne zarade
  • Mogućnost angažovanja preko norme
  • Mogućnost učešća u radu drugih ustanova u LINK edu Alliance
  • Mogućnost rada preko norme u okviru ustanove ili drugih ustanova LINK edu Alliance
  • Dodatno plaćanje razrednog starešinstva i mentorstva
  • Dnevnice za studijske programe i ekskurzije
  • Zarade u okviru programa letnjih škola
 • Finansijska pomoć za novozaposlene
 • Beskamatna pozajmica bez obaveze vraćanja sa uslovom rada određeni period
 • Finansijska pomoć za zaposlene i njihove porodice
 • Podrška roditeljstvu (poklon-vaučer za kupovinu opreme za novorođenče)
 • Beskamatne pozajmice za nabavku dobara, automobila, adaptaciju stambenog prostora…
 • Mogućnost stipendiranja dece u LINK obrazovnim ustanovama (popusti ili besplatna školovanja po odobrenju osnivača)

3. Equal opportunity for all employees (no glass ceiling)

Equal opportunity for all employees (no glass ceiling)

Jednake mogućnosti zaposlenja i napredovanja svim kandidatima i zaposlenima.

 • Vidljivost aktivnosti u javnosti, promocija kvaliteta rada zaposlenih
 • Meritokratija
 • Poštovanje prava i sloboda svakog zaposlenog
 • Etičnost u svim fazama i procesima upravljanja ljudskim resursima kako bi se osigurao ravnopravan tretman za sve i sprečili nepotizam i diskriminatorne prakse
 • Visoki etički principi poslovanja

5. Work-life balance & Health and Safety Program

Work-life balance & Health and Safety Program

Negovanje i briga o bezbednosti i fizičkom, psihičkom i socioemotivnom zdravlju zaposlenih i njihovom zadovoljstvu. Jedinstven „LINK Employee Health and Safety Program” sa popustima dobavljača i besplatnim akcijama za zaposlene.

 • Konkurentno radno vreme
  • Produženi godišnji odmor tokom leta
  • Nagradni slobodni dani u toku nastavne godine
  • Balans između rada i privatnog života
  • Produženi godišnji odmor preko leta
  • Nagradni dnevni izleti za nastavnike
 • Popusti partnerskih organizacija za nabavku različitih proizvoda i usluga
 • Pokloni za zaposlene iz domena „Health and Safety”

6. LINK edu for Employees i Personal Development Program (LINK EPPD program)

LINK edu for Employees i Personal Development Program (LINK EPPD program)

Jedinstven program i platforma za profesionalni razvoj zaposlenih, „Employee Professional and Personal Development Program” (LINK EPPD program). Projekti razvoja zaposlenih kroz rotaciju mentorstvo i instruktažu, velika mogućnost vertikalne i horizontalne pokretljivosti u okviru škola i LINK edu Alliance.

 • Stručna podrška u radu
  • Programi podrške novim nastavnicima
  • Interne obuke i treninzi
  • Pomoć uprave, pedagoga i psihologa
  • Mentorstvo i podrška starijih kolega
  • Dobijanje fidbeka o kvalitetu rada
  • Pomoć u naučnoistraživačkom radu preko internog centra za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost
 • Mogućnost napredovanja i upravljanja karijerom
  • Vertikalno napredovanje u hijerarhiji škole
  • Horizontalno i vertikalno napredovanje u okviru LINK edu Alliance
 • Mogućnost dodatnog usavršavanja i obrazovanja
  • Besplatni seminari za stručno usavršavanje
  • Besplatna školovanja
  • Plaćena stručna usavršavanja
  • Mogućnost stipendiranja doktorskih studija
  • Besplatno članstvo u Institutu za moderno obrazovanje
  • Besplatno članstvo u Teachers Inspired Clubu
  • Učešće na eTwinning projektima (putovanja, razmena nastavnika) sa plaćenim radnim danima preko zarade
 • Mogućnost afirmacije talenata zaposlenih na drugim poslovima osim osnovnog

7. Strong organizational culture

Strong organizational culture

Jaka organizaciona kultura zasnovana na učenju i profesionalnom razvoju. Negovanje visokih moralnih i profesionalnih standarda.

 • Rad u najvećem prestižnom obrazovnom sistemu K–12
  • Rad u LINK privatnim premium elitnim školama – odlična referenca za nadgradnju poslovnih biografija
  • Rad u međunarodnoj obrazovnoj alijansi
  • Rad u sistemu koji ima jaku organizacionu kulturu sa aktivnim i angažovanim zaposlenima
  • Rad u sistemu koji neguje visoke moralne i profesionalne standarde

8. Sustainability and Connection with Community

Sustainability and Connection with Community

Strategije i programi održivosti i socijalne inkluzije. LINKgroup je važan deo zajednice. Različiti programi finansijske podrške osmišljeni su da pružaju pomoć onima kojima je potrebna. Besplatni obrazovni materijali i platforme za učenje, stipendiranja školovanja i drugih obrazovnih programa profesionalne edukacije.

 • Podrška u predlaganju različitih projekata i akcija u vezi sa rešavanjem socijalnih, finansijskih i ekoloških problema zajednice
 • Mogućnost učešća zaposlenih u različitim programima socijalne inkluzije
 • Jačanje veza sa lokalnim zajednicama
 • Stvaranje pozitivnog uticaja na okruženje
 • Korišćenje servisa i resursa za pomoć ugroženima

9. Unique Link Employee Standards

Unique Link Employee Standards

Postojanje profesionalnih standarda za sve zaposlene, nastavnike i profesionalne lidere u osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju i drugim delovima grupe. Vrednovanje kvaliteta ustanova i obezbeđenja optimalnih uslova za rad i razvoj svakog zaposlenog.

 • Rad u sistemski uređenoj sredini
  • Dosledno poštovanje zakona
  • Interni pravilnici koji uređuju interni rad u svim oblastima
  • Procedure za obavljanje poslova
  • Definisani standardi kvaliteta i jasni uslovi za nagrade i napredovanje
  • Automatizacija radnih procesa radi postizanja optimalne kompozicije radnih obaveza
 • Odlične lokacije za rad
 • Odlični tehnički uslovi
  • Najsavremenija oprema
  • Prostor
  • Sredstva za rad
  • Vrhunski softveri za nastavu i administraciju
  • Roboti u nastavi
  • Besplatne moderne uniforme za rad
 • Raspoloživost najsavremenije literature i nastavnih materijala u skladu sa izborom i potrebama nastavnika

Čuvamo Vam mesto u našem timu!

Mi donosimo budućnost u obrazovanje… danas. Čuvamo Vam mesto u našem timu. Ukoliko Vam se dopadaju uslovi koje nudimo našim zaposlenima i želite da nam se pridružite, uradite to već danas.

* Molimo Vas da nam biografiju dostavite kao PDF, Word ili jpg/png fajl veličine do 2 MB.
Uspešno ste poslali svoju biografiju.
Došlo je do greške, pokušajte ponovo.