Zahvaljujemo Vam se na intereresovanju da budete deo tima kompanije LINK group.
 
Pred Vama se nalazi kratak upitnik o Vašim osnovnim biografskim i profesionalnim podacima koji će se koristiti isključivo u svrhe regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mesta u našoj kompaniji.
 
Lični podaci, koje, uz Vašu saglasnost, budemo obrađivali, biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.