The International Federation of Technical Analysts  IFTA je institucija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, sa tradicijom dužom od 30 godina u poslovima međunarodne edukacije i sertifikacije tehničkih analitičara.