Održane prve radionice u okviru LINK edu Alliance projekta „Become a VR Pro”

U okviru projekta „Become a VR Pro”, čiji su ciljevi istraživanje mogućnosti primene virtuelne realnosti (VR) u obrazovanju i njena upotreba u nastavi u obrazovnim ustanovama formalnog obrazovanja LINK edu Alliance, održane su radionice za nastavnike Visoke škole za IT – ITS, Srednje škole za IT – ITHS i Savremene osnovne škole.

Posećenost na radionicama je bila izuzetno velika, a nastavnici su imali prilike da se obučavaju za upotrebu VR naočara i druge VR opreme koja im je na raspolaganju u okviru LINK edu Alliance. Na taj način unapređujući svoj profesionalni razvoj, nastavnici su stekli znanja koja će im pomoći da kvalitet nastave u ustanovama LINK edu Alliance ostane na najvišem nivou i u skladu sa najnovijim, proverenim edukativnim trendovima.

U okviru projekta „Become a VR Pro” planirano je i da nastavnici ostalih K–12 ustanova u okviru LINK edu Alliance, kao i Fakulteta savremenih umetnosti, prođu ovakvu obuku u skorijoj budućnosti.

Istovremeno, sudelovanje u projektu je i preduslov za učešće u konkursu za najbolju inovaciju u korišćenju virtuelne realnosti u obrazovanju koji će biti objavljen u drugoj fazi projekta.

Sa ponosom ističemo da su nastavnici LINK edu Alliance već VR Pro koji svojim učenicima donose najsavremenije obrazovanje!