Mensa Srbije održala obuku za nastavnike LINK edu Alliance

Da li ćete sa sigurnošću moći da prepoznate darovitog učenika u svom odeljenju? Iako je odgovor na ovo pitanje naizgled jednostavan, mnogo je predrasuda i zabluda u javnosti u vezi sa darovitom decom. Upravo o tome je bilo reči na obuci „Uvod u sticanje kompetencija za rad sa darovitom decom”, koju su članovi Mense Srbije održali za nastavni kadar LINK edu alijanse. Nastavnici koji su prisustvovali obuci saznali su kako se definiše darovitost, koje su karakteristike darovitih učenika i kako se oni ponašaju, sa kakvim problemima se suočavaju i koje su njihove potrebe, a dobili su i niz saveta o tome kako da podrže ovakve učenike.

Nadamo se da ćemo zajedničkim trudom učiniti da što veći broj darovitih učenika ostvari svoj potencijal tokom školovanja.