LINKgroup nastavlja da stvara budućnost obrazovanja: Novembar i decembar obeleženi liderstvom i inovacijama u sferi futurističke edukacije

Kao kompanija čija je primarna misija da u svakom trenutku bude u toku sa svim aktuelnim trendovima u edukaciji, LINKgroup uvek teži da bude prisutan na događajima na kojima se sva centralna dešavanja u svetu savremenih edukatora odvijaju. Kako bismo doneli značajnu promenu u društvu time što ćemo pružiti najmodernije obrazovanje, smatramo da je neophodno da kao institucija neprekidno inkorporiramo nova znanja u svoj edukatorski rad i da aktivno primenjujemo revolucionarne ideje koje se predstavljaju na najznačajnijim svetskim samitima u sferi obrazovanja.
 
Izuzetno produktivnu 2021. godinu LINKgroup završava u doslednom stilu – time što je samo u novembru učestvovao na gotovo 16 konferencija, panela, festivala i samita edukatora širom Evrope i prisustvovao brojnim formalnim vebinarima koji se tiču najsavremenijih tokova u obrazovanju, primene edukativnih tehnologija, problematike digitalnog obrazovanja i inkorporiranja nekonvencionalnih pristupa u svoj edukatorski rad. Na ovaj način LINKgroup, pored toga što usvaja najaktuelnija znanja, aktivno učestvuje u kreiranju evropske i globalne edukatorske scene.
 
Događaji na kojima smo učestvovali okupili su najveća imena iz sveta obrazovanja, politike, biznisa, nauke i tehnologije. LINKgroup zbog toga ponosno ističe neverovatno dobar odziv stručnjaka na prezentaciju, što samo potvrđuje da ova kompanija velikim koracima utvrđuje svoj status lidera istočne Evrope kada je reč o savremenom obrazovanju. Takođe, učvršćuje svoju međunarodnu obrazovnu strategiju koju upravo ovakvim aktivnostima proširuje zarad stvaranja kvalitetne i progresivnije budućnosti školovanja.
 

Diverzitet pristupa u edukaciji kao put ka celovitom obrazovnom sistemu

Oblikovanje budućnosti je ultimativni cilj obrazovne strategije koju primenjuje LINKgroup.
 
Učestvujući na događajima koji se bave obrazovanjem iz više perspektiva, uspeli smo da na više frontova nastavimo da razvijamo svoje nastavne strategije. Ono zbog čega LINKgroup zapravo nosi status lidera modernog obrazovanja upravo je aktivna primena najsavremenijih tehnoloških dostignuća na globalnom nivou u radu svojih institucija. 
 
U obrazovnoj strategiji, osim što primenjujemo najkvalitetnije akademske kompetencije prema najvišim globalnim standardima, fokusiramo se na razvoj važnih digitalnih i socijalno-bihevioralnih veština koje su ključne za formiranje visoko funkcionalnog pojedinca u digitalno-tehnološkom svetu 21. veka.
Institucije u okviru LINK edu Alliance uvek su otvorene za nova znanja i primenu novih metoda u nastavi onda kada one doprinose zajedničkom cilju LINKgroupa, a to je da se kreira najsavremenije obrazovanje i neprestano teži ka inovaciji.
 
U nastavku izdvajamo događaje na kojima smo učestovovali u novembru i decembru.
 

Tema: Novo digitalno obrazovanje

„Annual Conference European Schoolnet EMINENT 2021” – Digitalna edukacija za inkluzivniju budućnost

Za sve one koji su zainteresovani za budućnost obrazovanja ova konferencija bila je pravo mesto. Od 7. do 8. decembra ministarstva obrazovanja, kreatori politika i drugi kompetentni eksperti širom Evrope govorili su na temu digitalnog obrazovanja i o tome na koje načine ono može da napravi pozitivne promene u edukatorskom procesu time što će povećati stepen inkluzije. LINKgroup učestvovao je na ovoj konferenciji sa ciljem da unapredi vođenje dijaloga na teme uloge veštačke inteligencije u obrazovanju i strategija za kreiranje inkluzije u digitalnom okruženju.
 

„FUTURIUM EU Forum” – Evropski način za diskusiju o budućnosti

FUTURIUM je platforma za diskusiju o EU polisama na temu digitalnih strategija. Samo ime ove platforme predstavlja viziju koja je usmerena ka kreiranju budućnosti kroz njihovu aktivnu primenu. LINKgroup sa ponosom ističe učešće na ovom forumu i deljenje zajedničke misije da formiramo moderno društvo kroz upotrebu digitalnih platformi.
 

„EDEN 2021 European Online and Distance Learning Week”

Po šesti put, EDEN (European Distance and E-learning Network), u kome LINKgroup sa ponosom ističe svoje članstvo, domaćin je manifestacije o distance learning praksama koja je ove godine seriju vebinara posvetila osvrtu na sve poteškoće koje je pandemija virusa COVID-19 donela onlajn nastavi i učenju, ali i stavila fokus na pozitivne prakse koje su iz toga proizašle. Između ostalih tema o kojima su diskutovali eksperti, konferencija se, što je od značaja za delatnost LINKgroupa, bavila pitanjem mikrokredencijala i XR tehnologija.
 

„EIT Education Conference 2021: The Future of Learning”

Edukacija koja je adaptirana na neprekidno napredovanje tehnologije je ključna za individualni razvoj. „The Future of Learning” je platforma koja pruža prostor za diskusiju o najnovijim trendovima u transformaciji obrazovnih strategija: gejmifikaciji, VR-u i svim oblicima edukacije koji izlaze iz domena tradicionalnih. U okviru novembarskog samita učestvovali smo na masterklasovima, interaktivnim sesijama i predavanjima koji su se usko ticali domena našeg rada.
 

Tema: Nove kompetencije

„UNESCO BILT Learning Forum 2021” – Kreiranje novih kvalifikacija

Ovogodišnji BILT Learning Forum, koji se održavao od 7. do 9. decembra, bavio se temom stvaranja novih kvalifikacija i kompetencija, koja je već dugo na vrhu u trendingu tema u svetu edukacije. Učesnici su u okviru događaja diskutovali o TVET (Technical and Vocational Education and Training – tehničko i stručno obrazovanje i obuka) strategijama i važnosti networkinga i povezivanja u okviru ovog koncepta. Bila nam je čast da učestvujemo na ovom forumu budući da se veliki broj institucija u okviru LINK edu Alliance bavi upravo ovom vrstom obrazovanja i, kao i uvek, stalo nam je do toga da primenimo najnovije prakse.
 

„EPALE Community Conference” – Korak napred za obrazovanje odraslih

EPALE, Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi, okupila je neke od najznačajnijih aktera na svojoj godišnjoj konferenciji. Ovogodišnja konferencija pružila je priliku za diskusiju o načinima na koje obrazovanje odraslih i učenje mogu da pomognu u misiji oblikovanja društva tako što će promovisati inkluzivne i održive modele edukacije. Sa ponosom ističemo kako je LINKgroup učestvovao i na ovoj godišnjoj konferenciji, koja je održana 12. i 13. oktobra 2021, i time na još jedan način unapredio i učvrstio svoj status kompanije koja kontinuirano prati najsavremenije trendove u oblasti savremene edukacije. 
 

Tema: Nova liderstva u edukaciji

„Cambridge Schools Conference” – Mišljenje o mišljenju

Od velike važnosti i za LINKgroup je to što je i Cambridge International Education na ovoj konferenciji obratio pažnju na uticaje razvojne psihologije, kognitivnog razvoja i metakognicije na edukativne procese. Eksperti koji su govorili na konferenciji bavili su se načinima na koje različiti pristupi u nastavi mogu da formiraju rezilijentnost i nezavisnost kod učenika. Učešće na ovoj konferenciji od velike je važnosti za edukativne ustanove LINKgroupa koje su akreditovane za međunarodne programe obrazovanja. Naša akademska direktorka, drSvetlana Belić Malinić, konsultant Cambridge International Assessment i akreditovani voditelj programa za profesionalni razvoj nastavnika, koja je predstavljala LINKgroup na ovoj konferenciji, dala je značajan doprinos u kreiranju tema za ovaj događaj.
 

„Pearson International School Leaders Conference 2021” – Razmišljanje budućnosti, za progresivne mislioce 

Izdanje Pearson konferencije za 2021. godinu, održano od 23. do 25. novembra, bilo je posvećeno liderstvu u okviru edukacije. Glavna tema bila je razvoj progresivnih razmišljanja i njihova primena na školske prakse i školske grupe. Konferenciju su vodili izuzetno inspirativni govornici koji su istinski nadahnuli prisutne i inspirisali ih na futuristički orijentisana razmišljanja. Poziv da LINKgroup prisustvuje ovom visoko relevantnom događaju kao lider u obrazovanju dobili smo na osnovu značajnog uspeha naše akademske direktorke dr Svetlane Belić Malinić, koja je 2014. godine bila finalista Pearsonove nagrade Global Teacher of the Year.
 

„Science is Wonderful” – #NaukaJePredivna

Projekat „Science is Wonderful” deo je akcije Evropske komisije (European Commission) kao inicijativa da se svet nauke približi deci i učenicima osnovnih i srednjih škola širom Evrope. Od 10. novembra učesnici – nastavnici i učenici u jednakoj meri – mogli su da na onlajn-konferenciji razmenjuju iskustva i resurse za nastavu.
 

„Global Schools Festival” 

Još jedna inicijativa pod okriljem Univerziteta u Kembridžu, Global Schools Festival, posvećena je upravo razvijanju velikih i inovativnih ideja u nastavnim praksama. Ovogodišnje izdanje posvećeno je prezentacijama učesnika, među kojima se našao i LINKgroup, koji su izložili svoje progresivne koncepcije o nastavnim praksama, nakon više od godinu obrazovanja koje je doživelo potpunu pometnju, zbog pandemije virusa COVID-19. Ova manifestacija održana je od 22. do 25. novembra, bila je izuzetno dinamično i perspektivno iskustvo za rad naših edukatora.
 

„HundrED Innovation Summit”

Kako bi se povezali i umrežili najuticajniji i najkredibilniji inovatori u svetu edukacije na globalnom nivou, organizovan je HundrED Innovation Summit i LINKgroup je imala čast da bude deo ovogodišnjeg izdanja. Imali smo priliku da diskutujemo o našoj zajedničkoj misiji sa nekim od predstavnika najvećih organizacija iz industrije, a to je da formiramo budućnost obrazovanja na najperspektivniji način. Neke od radionica ovogodišnjeg izdanja ticale su se socioemocionalnog razvoja učenika i na koji način to utiče na koncept edukacije, u čemu smo se izvojili kao jedni od lidera u sektoru. Brainfinity model obrazovanja, koji je kreirao LINKgroup, uvršten je u najuži izbor ove ugledne organizacije za 100 najboljih obrazovnih inovacija u svetu, čime je Brainfinity postao još jedan član LINK edu Alliance, koji je prepoznat na internacionalnom nivou.
 

„The Global Assessment Conference”

GL Education, kao lider i jedan od vodećih influensera u oblasti digitalnog assessmenta, u ovogodišnjem izdanju Global Assesment Conference povezali su široku mrežu globalnih lidera u obrazovanju, nastavnika i eksperata u oblasti procena i testiranja, kako bi se učesnicima predstavila najnovija rešenja i trendovi u okviru koncepta digitalnog testiranja. Konferencija je imala težnju da prepozna sve oblike i upozna učesnike sa time koje sve opcije za procenu znanja postoje i na koje načine je moguće implementirati digitalno ocenjivanje u one sfere edukacije u koje to ranije nije moglo. Ovaj aspekt razvoja od izuzetne je važnosti za LINKgroup kao lidera u transformaciji prakse učenja na daljinu.
 

„Fourth European Education Summit: The Next Decade of European Education”

European Education Summit je godišnji skup European Education Area, čiji je cilj okupljanje eksperata iz struke kako bi se podelila iskustva i ideje vizije modernog evropskog obrazovanja. Na ovogodišnjem izdanju događaja učesnici iz zemalja Evropske unije diskutovali su o statusu moderne edukacije i inovacijama i idejama koje mogu da doprinesu progresivnoj transformaciji čitavog sektora u kontekstu inkluzije dece i odraslih u edukaciju, implementacije digitalnih tehlonogija u nastavu i načina na koje se može unaprediti status učenika i predavača. Za LINKgroup ovaj događaj je značajan zbog zajedničke misije kojoj teži prema evropskim i globalnim standardima, a to je stremljenje ka unapređenju edukativnog sektora u skladu sa zahtevima budućnosti.
 

Tema: Tehnologija

„European Innovation Council Summit 2021”

Misija EIC je pre svega da identifikuje i podrži progresivne i inovativne tehnologije kako bi kreirala nove prostore ne samo u okviru sveta edukacije već i na nivou globalne zajednice. Ovogodišnji EIC samit istakao se hibridnom agendom, koja se bavila temama koje su trenutno aktuelne u svetu obrazovanja: odnos čovekocentričnih vrednosti i tehnološkog suvereniteta Evrope u kontekstu potencijala za inovaciju na više frontova, poput obrazovanja, zdravstva, intelektualne svojine i još mnogo toga. Učešće na ovom samitu predstavljalo je vredno iskustvo za LINKgroup zbog stimulativnog efekta na naše sopstvene afinitete prema tehnološkom razvijanju i usvajanja inovativne prakse na nivou cele LINK edu Alliance.
 

„AI in learning – Shaping the future” – Sva lica veštačke inteligencije

Svesni smo da je primena veštačke inteligencije promenila način na koji svet funkcionište. Kao jedna od nama najbitnijih tema kojima se bavimo u svom edukatorskom radu i koju aktivno primenjujemo kao integralni deo rada naših institucija, internacionalna virtuelna konferencija „AI in learning”, koju je organizovao Univerzitet u Helsinkiju, bavila se varijacijama u okviru primene veštačke inteligencije kroz razne aspekte obrazovnog procesa, kao što su AI i celoživotno učenje (što je jedan od ključnih koncepata koje LINKgroup sprovodi), AI u igrama i simulacijama, AI u inteligentnim tutorskim sistemima (ITS), kao i etičkim premisama primene ove tehnološke inovacije u edukaciji.
 

„EDUtech Asia 2021” 

Kao što smo mogli da svedočimo, pandemija virusa COVID-19 je drastično ubrzala celokupan proces implementacije tehnologije u obrazovanje. Od 9. do 11. novembra održana je onlajn-konferencija „EDUtech Asia 2021”, koja predstavlja manifestaciju najvećeg obima za sferu edukacije u Aziji, koja je u ovom trenutku neprikosnoveni lider u sferi edtech inovacija, u čemu se posebno ističu progresivne prakse Kine i Koreje. Na ovoj konferenciji učestvovali su govornici iz oblasti savremenog obrazovanja, kojih je bilo gotovo 250, kao i inovatori iz sektora edukativnih tehnologija. Edtech je od velikog značaja za edukatorsko poslovanje LINKgroupa i usavršavanjem i aktivnim delovanjem u ovoj sferi želimo da damo svoj doprinos unapređenju učenja na daljinu, poboljšamo komunikaciju i optimizujemo samo učenje. 
 

Neprestano unapređujemo strategiju iskustva moderne edukacije

Za LINKgroup i sve institucije koje ulaze u rad LINK edu Alliance od ključne je važnosti da neprestano streme ka najvišim ciljevima i pružanju najsavremenijeg iskustva kvalitetnog obrazovanja. Zbog toga su upravo umrežavanje i razmena iskustava sa kolegama iz sveta futuristučke edukacije presudni za kvalitet našeg delovanja i kreiranja obrazovne strategije.
 
Smatramo da je to što težimo da u korak pratimo sve trendove i inovacije u obrazovanju način da našim učenicima, kao i samim edukatorima koji predaju u našim ustanovama, jedan mali doprinos tome da stvorimo celokupno iskustvo kvaliteta i modernog znanja.
 
Transformacija obrazovanja ka svetloj budućnosti vizija je koju LINKgroup već 25 godina uspešno sledi i pred sobom otvara nove puteve, popločane najnovijim znanjima i strategijama. Sve nas je više na tom putovanju ka revoluciji obrazovanja i takva odiseja edukacije svakim danom sve više dobija globalnu dimenziju.